پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان 23 تا 26 دی 95

شرکت توسعه کشت ذرت مقدم شما بازدیدکنندگان محترم را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان گرامی می دارد.

سالن میرداماد 2 - غرفه 219