172 میلیون دلاری صادرات سیب زمینی ایران در سال 95


نزدیک به 5 میلیون تن سیب زمینی سالانه در کشور تولید می شود که نه تنها نیاز داخلی را به طور کامل تامین می کند بلکه صادرات مازاد تولید این محصول به سایر کشورها،میلیون ها دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در پی انتشار مطالبی در خصوص واردات 5 هزارتن سیب زمینی هندی به ایران در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی منتشر کرد. متن این توضیحات به شرح زیر است:
سالانه در کشور نزدیک به 5 میلیون تن سیب زمینی تولید و نیاز کشور یه طور کامل از محل تولید داخلی تامین می شود.
این گزارش با اشاره به کیفیت مطلوب سیب زمینی تولید داخل،می افزاید: سالانه مقداری از مازاد تولید به سایر کشورها صادر و از این طریق میلیون ها دلار درآمد ارزی نصیب کشور می شود.
در ادامه گزارش آمده است:برای نمونه، در 10 ماه سال 1395 نزدیک به 500 هزارتن سیب زمینی ایرانی به سایر کشورها صادر شده و 172 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.
این گزارش با رد ادعای واردات سیب زمینی هندی به کشور از رسانه ها درخواست کرده به منظور حفظ آرامش خاطر و امنیت روانی مردم بویژه کشاورزان زحمتکش و جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان اقتصادی و سیاسی با کسب اطلاع از منابع موثق داخلی نسبت به وظیفه خطیر اطلاع رسانی اهتمام بورزند.