بارش‌های کشور به ۲۰۵ میلی‌متر رسید

شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داد، حجم بارش‌های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تا امروز یکشنبه 27 فروردین ماه جاری، به 205 میلی‌متر رسیده است.
به‌ گزارش خبرگزاری فارس، آمار بارندگی از ابتدای سال آبی جاری یعنی ابتدای مهر ماه ۹۵ تا امروز یکشنبه 27 فروردین ۹۶، در اثر بارش‌های مؤثر بهاری در نقاط مختلف کشور به 205 میلی‌متر رسیده است.
این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 204 میلی‌متر، صفر درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله 199 میلی‌متر 3 درصد افزایش داشته است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیشترین میزان بارش‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 346 میلی‌متر بارش است که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته 341 میلی‌متر، 1 درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط 48 ساله 326 میلی‌متر 6 درصد افزایش داشته است.
همچنین در مدت زمان یاد شده، حوضه‌های آبریز دریای خزر 274 میلی‌متر، دریاچه ارومیه 182 میلی‌متر، قره قوم 170 میلی‌متر، فلات مرکزی 140 میلی‌متر و مرزی شرق 57 میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.
بیشترین ارتفاع بارش‌ها در کشور مربوط به ایستگاه چهلگرد در استان چهارمحال و بختیاری با 1236.5 میلی‌متر و کمترین بارش‌های کشور مربوط به ایستگاه محمد آباد در استان یزد با 17.2 میلی‌متر بوده است.
بر این اساس، حجم بارش اول مهر تا پایان 27 فروردین معادل 337 میلیارد و 846 میلیون مترمکعب است.