شکر و روغن های گیاهی، همچنان قیمت پایین را تجربه می کنند

شاخص قیمت مواد غذایی فائو روی متوسط ۱۶۸ واحد در ماه آوریل ایستاد، که نسبت به ماه مارس به طور متوسط، ۱,۸ درصد پایین تر بود هر چند ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته برآورد شده است.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو روی متوسط ۱۶۸ واحد در ماه آوریل ایستاد، که نسبت به ماه مارس به طور متوسط، ۱,۸ درصد پایین تر بود هر چند ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته برآورد شده است.


به گزارش ایانا از وبسایت فائو، شاخص قیمت شکر حدود ۹,۱ درصد کاهش یافت که دلیل این کاهش را رو به روشدن برزیل به عنوان بزرگترین صادر کننده با کاهش میزان واردات جهانی عنوان کرده اند.

شاخص قیمت روغن گیاهی و سبزی فائو ۳,۹ درصد در این ماه سقوط کرد، که به دلیل تضعیف تقاضا برای روغن نخل (پالم) و برداشت مازاد سویا و کشت در جنوب و شمال امریکا بود.

شاخص قیمت غلات نیز ۱,۲ درصد در ماه آوریل پایین آمده است، که روی تضعیف شدن قیمت گندم و برنج در سطح بین المللی تاثیر داشته است.

شاخص قیمت مواد لبنی ۳,۳ درصد کاهش یافت به دلیل این که در نیمکره شمالی وارد فصل اوج شد و یک نگران کوتاه مدتی را به دنبال داشت.


در مقابل، شاخص قیمت گوشت فائو ۱,۷ درصد افزایش یافت، چراکه قیمت گوشت خوک در پاسخ به افزایش تقاضای داخلی در اتحادیه اروپا و خرید و فروش در چین افزایش یافت.


فائو درباره تولید جهانی غلات برای سال ۲۰۱۷، پیش بینی کرد، که در حال حاضر احتمالا با ۰,۴ درصد کاهش سالانه از سال ۲۰۱۶ رو به رو باشد، در حالی که سرعت مصرف حدود یک درصد رشد دارد.


نتیجه پیش بینی های جدید، درباره عرضه و تقاضا غلات و حبوبات نشان می د هد، نرخ نسبت مصرف و موجودی غلات به ۲۵,۸ درصد در دوره زمانی ۲۰۱۷/۲۰۱۸ برسد، که کمی پایین تر از میزان در فصل جاری است.

پیش بینی برای میزان تولید جهانی غلات با توجه به آمار و ارقام آوریل نشان می دهد برزیل به برداشت محصول ذرت، بیش از انتظار(مازاد) رسیده و تولید جهانی برای این محصول ۱ ۰۵۴ میلیون تن برآورده شده است.

همچنین با توجه به پیش بینی ها، خروجی جهانی برنج روی ۵۰۶ میلیون تن ثابت باقی مانده است، همچنین پیش بینی برای گندم - ۷۴۰ میلیون تن – که بدون تغییر است چراکه به عنوان محصولی با مقدار تولید کمتر در استرالیا، کانادا، فدراسیون روسیه و ایالات متحده با مقدار تولید در اتحادیه اروپا ، هند و مراکش جبران شده است.

در بخش مصرف دردوره زمانی ۲۰۱۷/۲۰۱۸، با فراوانی ذرت و دیگر محصولات دانه درشت انتظار می رود که به افزایش استفاده برای دام در چین و آمریکا جنوبی منجر شود، در حالی که استفاده از برنج انتظار می رود با رشد ۱,۲ درصد به علت گسترش مصرف مواد غذایی روبه رو شود.

ذخایر جهانی تا پایان فصل سال ۲۰۱۸ پیش بینی می شود، تقریبا نزدیک به سطح(مقدار) در اوایل سال باشد، اگر چه تا حدودی تغییراتی در آن ها دیده می شود. ذخایر گندم تا ۳,۳ درصد برای رسیدن به ۲۴۷,۶ میلیون تن افزایش می یابد که بیشتر توسط چین هدایت می شود، از سوی دیگر، کاهش ذخایر دانه درشت انباشته شده اش تقریبا به ۲۰,۵۵ میلیون تن می رسد.

تجارت بین المللی در بخش گندم و دانه درشت پیش بینی می شود از نظر میزان حجم با کاهش رو به رو شود، در حالی تجارت برنج در حال افزایش است، که این روند توسط تقاضا در شرق (خاور) نزدیک و در آفریقا هدایت می شود.