تکریم و معارفه در شرکت توسعه کشت ذرت شعبه خوزستان

تکریم مدیر پیشین و معرفی مدیر شعبه شرکت توسعه کشت ذرت در استان خوزستان انجام شد.

در ابتدای مراسم معارفه، مدیر عامل شرکت توسعه کشت ذرت کشور اظهار داشت :
این شرکت تلاش بسیاری در جهت ارتقاء کیفیت بذر نموده که توفیقاتی نیز در این جهت بدست آورده است و این شرکت اولین شرکتی است که امسال توانسته گواهی O.E.C.D برای ذرت دریافت نماید و این گواهی برای بذرها بر اساس خلوص بمنظور تجارت بین المللی بذر، گواهی می گردد.

علی اکبر مهدوی پور در ادامه گفت : زمانی در کشور 2 الی 3 رقم بذر وجود داشت و هم اکنون 40 رقم بذر ثبت شده در کشور وجود دارد. و در نقاط مختلف کشور در حال کشت می باشدو برای هر شرایطی رقم مناسب وجود دارد. 

وی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی که در سطح جهان بوجود آمده است لیدرهای دنیا روی مقاومتی که انواع گیاهان زراعی نسبت به تنش های محیطی دارند ،کار می کنند و توفیقاتی هم بدست آورده اند  و باید ما نیز از بذور جدید استفاده کرده و کشاورزان ایرانی از آن محروم نباشند.

مهدوی پور خاطر نشان ساخت یکی از خواسته هایی که هنوز نتوانسته ایم به آن دست یابیم این است که بتوانیم رقم بذور را خودمان در کشور تولید کنیم .

وی افزود: هم اکنون هدفی که در تعقیب آن می باشیم افزایش عملکرد ذرت می باشد و دوام و بقا این شرکت در افزایش عملکرد ذرت می باشد که هم نفعش عاید خودماست و هم کشاورز . البته باید متذکر شد که افزایش عملکرد ذرت تنها در گرو بذر نمی باشد  گر چه بذر پایه و نقش اساسی را دارد لکن 30 یا 40 درصد افزایش عملکرد مربوط به مسائلی از جمله مکانیزاسیون،آب ،تغذیه و ارقام مناسب می باشد که بنوبه خود نقش کلیدی در افزایش عملکرد دارند.

در ادامه مراسم معارفه معاون بهبود تولیدات گیاهی اظهار داشت :ذرت بعنوان یکی از محصولات عمده و مهم در تغذیه جوامع انسانی مطرح می باشد و در کشورما بعنوان یک محصول  استراتژیک در دولت تدبیر و امید در آن سرمایه گذاری شده است و در حال حاضر در کشور یک ونیم میلیون تن ذرت دانه ای و 5 میلیون تن ذرت علوفه ای  تولید می شود.

محمد قاسمی نژاد افزود: در برنامه ششم کشور ،توسعه ذرت آغاز خواهد شد تا به مرحله خودکفایی سوق داده شود و بی نیاز از ورود این محصول به کشور باشیم . و در سطح کشور تنها استانی که ظرفیت و پتانسیل توسعه ذرت را دارد استان خوزستان می باشد و می توان گفت تقریبا سناریوی توسعه ذرت در بقیه استانها بسته شده و سطح را متوقف کرده اند و افزایش عملکرد بصورت عمودی مد نظر می باشد.در حالی که در خوزستان هر دو مورد یعنی هم افزایش سطح و هم افزایش عملکرد در واحد سطح وجود دارد.

وی افزود: تا افق 1404 که در برنامه سازمان جهادکشاورزی وجود دارد این محصول استراتژیک به حدود 150 هزار هکتار ارتقاء پیدا کند که با توجه به طرح 550 هزار هکتاری این رقم دست یافتنی است.

در ادامه این مراسم  مدیر عامل شرکت توسعه کشت ذرت کشور و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از علیرضا  امیر شکاری مدیر شعبه پیشین شرکت در استان خوزستان تقدیر و تشکر نموده و به جای ایشان رضا نهاوندی نژاد بعنوان مدیر جدید شعبه معرفی گردید.

گفتنی است که مهندس امیر شکاری به مدت ده  سال  عهده دار مدیریت شعبه خوزستان را بر عهده داشته و هم اکنون به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند و مهندس نهاوندی نژاد  پیش از این معاون شعبه خوزستان بودند.