منفی‌شدن بارش‌ها در ۴ حوضه آبریز اصلی کشور

بررسی میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا امروز و مقایسه این رقم با مدت مشابه سال آبی گذشته نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها در کل کشور به‌جز مرکز ایران و برخی نواحی جنوبی کاهشی بوده و آمارها منفی شده است.
بارش باران و جاری شدن سیلاب در تبریز‌ و ارومیه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کل ریزشهای جوّی ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر 95) تا پایان روز گذشته (بیست و چهارم شهریورماه) بالغ بر 229 میلی‌متر است. ثبت 229 میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته 240 میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش 5درصدی بارشها در سال جاری است.

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 48 سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط 237 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 3درصدی بارش‌ها در سال آبی 96 ــ 95 حکایت دارد.

حجم بارش‌ها از ابتدای مهرماه 94 تا پایان روز بیست و چهارم شهریور ماه سال گذشته 395 میلیارد و 526 میلیون مترمکعب بود اما در مدت مشابه سال جاری حجم بارش‌ها با کاهش 18 میلیارد و 128 میلیون مترمکعبی، به 377 میلیارد و 398 میلیون مترمکعب رسید.

در ایران 6 حوضه اصلی آبریز داریم که شامل حوضه آبریز دریای خزر،‌ حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز مرزی شرق و حوضه آبریز قره‌قوم است.

در حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا امروز 340 میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 33درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی 18درصدی داشته است.

در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع 208 میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 36درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی 24درصدی داشته است.

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع 367 میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی یک‌درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی 3درصدی داشته است.

در حوضه آبریز فلات مرکزی از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع 159 میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 20درصدی و نسبت به متوسط درازمدت رشدی 3درصدی داشته است.

در حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع 62 میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 35درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی 39درصدی داشته است.

در حوضه آبریز قره‌قوم از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع 181 میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 28درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی 17درصدی داشته است.