اسناد همکاری های کشاورزی ایران و فرانسه امضا شد

تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی ایران و شورای عالی تعاون فرانسه، اسناد همکاری های کشاورزی میان دو کشور را در زمینه همکاری های دوجانبه در مورد تولید دانه های روغنی وسرمایه گذاری مشترک برای انتقال و توسعه تولید دام سبک امضا کردند.

به گزارش ایرنا، مراسم امضای اسناد همکاری کشاورزی ایران و فرانسه در حضور وزیران کشاورزی دو کشور در محل فرمانداری شهر کلرمون فران فرانسه برگزار شد. 
صورتجلسه همکاری معاونت وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه بدر فرانسه گنیس از توافق های صورت گرفته بین دوطرف بود.
همچنین قرارداد همکاری شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران بتکا و گروه آوریل در زمینه کلزا و قرارداد همکاری شرکت تولید اجداد سپیدان کوثر و روم سلکشن فرانسه در زمینه سرمایه گذاری مشترک انتقال و توسعه دام سبک در ایران نیز به ثبت رسید.
هیات همراه وزیر کشاورزی پس از پایان بخش دوم کمیته مشترک و ناهار کاری با همتای فرانسوی، این شهر را به مقصد پاریس ترک خواهند کرد.