نام محصول: کود مرغی

 • به توصیه های ذیل توجه نمائید:

 • تعیین کیفیت کود وعناصر تشکیل دهنده آن
 • تعیین میزان کود وزمان مصرف آن
 • تعیین میزان آلایندگی کودها از نظر پارامترهای زیست محیطی درخاک و آب
 • توانائی فراهمی و دسترسی عناصر غذائی خاک برای گیاه
 • نوع گیاه زراعی و عملکرد قابل انتظار
 • درجه حرارت وشرایط آب وهوائی
 • ویژگی های کود مرغی

 • با ماده آلی صد درصد مرغی
 • سرشار ازعناصر مورد نیاز گیاه به صورت طبیعی
 • افزایش عملکرد در واحد سطح
 • انحلال پذیری بالا و افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت
 • قابل استفاده با دستگاه های کود پاش
 • استریل شده با بخارودما
 • عاری از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا
 • افزایش میکرو ارگانیسم های مفید خاک واصلاح و بهبود

فعالیت خاک

 • افزایش رشد سبزینگی وسایز محصول
 • بهینه کردن تغذیه گیاه بخصوص در مراحل رشد اولیه
 • آنالیز تضمین شده قابل ارائه
 • خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک PH – تثبیت
 • کاهش هزینه کود دهی وسهولت حمل و نقل
 • توزیع یکنواخت با توجه به شکل ساختاری
 • تهیه شده با استفاده از پیشرفته ترین سیستم تزریق و افزودنی مکانیزه
 • اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک با استفاده از لئو ناردیت
 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات و تنش های محیطی از قبیل شوری، سرما زدگی و گرما
 • افزایش طول عمر میوه دهی درختان
سفارش محصول