نوآوری

نوآوری، بخش مهمی از فعالیت‌های شرکت توسعه کشت ذرت است. تنها راه شرکت ما برای رهبری در صنعت تولید بذور هیبرید ذرت، بکارگیری متخصصان خلاق و مسلط بر جدیدترین و کارآمدترین فناوری‌ها در زمینه توسعه تولید بذور هیبرید ذرت می‌باشد. جهت حمایت از کلیه فعالیت های مربوط به زنجیره تولید بذر ذرت، هر سال بخشی از درآمد شرکت صرف تحقیق و توسعه جهت ثبت و گواهی ارقام جدید و ارتقای کیفیت بذور تولیدی می‌شود. هدف ما از برنامه‌های نوآوری در شرکت، پیشرفت کشور در صنعت تولید بذور هیبرید ذرت است. برای این منظور طیف گسترده‌ای از فناوری‌های دانش‌بنیان، خصوصا سامانه‌های هوشمند زراعی که با تلفیق تجارب متخصصان با سابقه شرکت و بومی‌سازی و باز طراحی مدل‌های مشابه خارجی، محقق شده است. در این صفحه بعضی از این سامانه‌ها جهت استفاده کاربران گرامی آمده است. شایان ذکر است، کلیه سامانه‌های شرکت در مرحله آزمایش و توسعه بوده و با استفاده از نظرات کارشناسی کاربران گرامی تکمیل خواهد شد.

سامانه محاسبه تراکم کشت و میزان بذر مورد نیاز در ارقام ذرت

سامانه تحلیل و تخمین عملکرد ذرت

سامانه تعیین اقلیم مناسب تولید ذرت بذری

سامانه تعیین تاریخ برداشت و رطوبت بذر

سامانه تعیین مراحل رشد و نمو ذرت

Menu