کشاورزان پیشرو

لبخند رضایت کشاورزان زحمت‌کش این سرزمین در هنگام برداشت محصول، موجب دلگرمی و تلاش بیشتر در شرکت توسعه کشت ذرت است. این رضایتمندی و اعتماد کشاورزان به محصولات شرکت، سرمایه اصلی و عامل پیشرفت ما در گذشته، حال و آینده خواهد بود. شرکت توسعه کشت ذرت برای حفظ و توسعه روابط تجاری و علمی با مشتریان خود، همواره آماده ارائه خدمات آموزشی و فنی توسط کارشناسان خبره کشور به صورت همایش، رویداد، کلاسهای آموزشی و ترویجی، آموزش های چهره به چهره و استفاده از فضای مجازی می باشد. ضمنا در برنامه های ما همواره از تجربیات کشاورزان پیشرو نیز استقبال می شود.

بهترین کشاورزان مــا

فهرست