بذور ذرت ویژه

بذور ذرت ویژه شرکت توسعه کشت ذرت

کلیه بذور ذرت شرکت توسعه کشت ذرت با قارچ کش ®MAXIM XL تیمار میشوند، اما بذور ویژه این شرکت هم با قارچ کش ®MAXIM XL و هم آفت‌کش ®CRUISER تیمار شده است .
آفت‌کش ®CRUISER گیاه ذرت را نسبت به طیف وسیعی از آفات و حشرات مکنده و جونده، برگخوار و خاکزی محافظت نموده و باعث جوانه زنی خوب، قوی و با کیفیت بذر شده و گیاهچه هایی با ساقه های ضخیم و ریشه های قوی ایجاد می نماید. قارچ کش ®MAXIM XL نیز ذرت را از  پوسیدگی ناشی از Pythium و Fusarium در اوایل فصل رشد محافظت می‌نماید.

قارچ‌کش MAXIM XL

این قارچ‌کش برای تیمار بذور جهت کنترل بیماری های بذر زاد و خاکزاد است. دارای فرمولاسیون مخصوص بذر مال کردن و ماده موثر تشکیل دهنده آن سیستمیک بوده و پس از جوانه زنی بذر وارد گیاه شده و به اندام های هوایی وارد می‌شود. این مواد بذور را از بیرون محافظت کرده و بر روی ریشه های تازه درآمده نشسته و محافظت خوبی را در چند هفته ابتدای رشد گیاه ایجاد می نماید و دارای ویژگی های زیر می باشد :

 • کم خطر برای بذر ، کاربران و کشاورزان.
 • قابلیت نفود بسیار بالا در بذر.
 • کنترل کننده طیف وسیعی از قارچ ها شامل پیتیوم ، فیتوفتورا ، فوزاریوم و رایزوکتوینا.
 • سازگاری با تعدا زیادی از بذور محصولات مختلف از جمله ذرت، سورگوم، برنج، آفتابگردان، سویا، یونجه، بادام زمینی، انواع حبوبات و سبزیجات
 • بدون اثر سوء بر جوانه زنی بذر.
 • بدون اثر سوء بر جوانه زنی بذور سنواتی شده.
 • اثر آن طولانی مدت و باعث جوانه زنی خوب، قوی و با کیفیت در بذور ذرت میشود.
 • بیماری هایی که این قارچ کش بذر مال در کنترل آنها نقش موثر دارد عبارتند از :
  فوزاریوم ، پیتیوم ، فتینو فترا، پنیسیلیوم ، هلمنتوسپوریوم و آسپرژیلوس

  آفت کش CRUISER

  این آفت‌کش دارای فرمولاسیون مناسب ضدعفونی بذر و سیستمیک می باشد و برای تیمار بذور پنبه، ذرت، سورگوم، آفتابگردان و چغندرقند جهت کنترل طیف گسترده ای از آفات، حشرات مکنده و جونده ، برگخوار و خاکزی می باشد. کروزر خیلی بیشتر از یک حشره‌کش است و در جوانه زنی و رشد اولیه موثر است. ماده فعال این آفت‌کش در آسیب پذیرترین دوره رشد گیاه یعنی 40 ـ 30 روز اوایل رشد از آن محافظت نموده و توانایی آنرا در غلبه بر تنش های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی افزایش می دهد و در نهایت افزایش عملکرد محصول را نیز به همراه دارد. این سم سیستمیک بوده و دارای ویژگی های زیر میباشد :

 • دارای فرمولاسیون مخصوص ضدعفونی بذر میباشد.
 • گزینه مناسبی برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست.
 • انتخابی مناسب در برنامه های مبارزه تلفیقی با آفات (IPM).
 • کارائی بالا در ضدعفونی بذور علیه آفات و حشرات.
 • کنترل کننده ناقلین بیماری های ویروس.
 • موثر در جوانه زنی و رشد اولیه.
بذر ویژه