درخواست عاملیت فروش

آن دسته از عزیزانی که تمایل به همکاری با ما و اخذ عاملیت فروش شرکت توسعه کشت ذرت را دارند میتوانند از طریق پر کردن فرم الکترونیکی زیر و ارسال آن، درخواست خود را برای ما ارسال نمایند. پس از بررسی کارشناسان و درصورت تایید واحد مدیریت با شما تماس خواهیم گرفت.

  • توضیحات کاملی در مورد خود، فعالیت های قبل و امکاناتی که در اختیار دارید ارائه دهید

فهرست