چاودار (Secale.Cereale.L)

کشت چاودار به منظور قصیل و تهیه دانه متداول است و علوفه خوش خوراک دارد قدرت تحمل به سرمای چاودار بیشتر از گندم و جو است .

چاودار | شرکت توسعه کشت ذرت

گیاه شناسی چاودار :

از خانواده گندمیان ، یکساله روز بلند و دگرگشن است . ویژگی ظاهری آن شبیه گندم است ارتفاع ساقه چاودار بلند تر از گندم است و از 60 تا 200 سانتی می رسد . قدرت پنجه زنی آن کمتر از گندم است و سیستم ریشه ای چاودار انبوه و گسترده تر از گندم و جو است . گل آذین چاودار سنبله مرکب است و در هر پلکان محور سنبله سنبلک چسبیده که سنبلک وسطی عقیم و دو گلچه کناری بارور می شوند . هر گلچه دارای سه پرچم است که به هنگام رسیدن دانه گرده از گل خارج شده و گرده ها را در خارج گل آزاد می سازد . کلاله درشاخه ای پر مانند مادگی به منظور دریافت دانه گرده از گلچه خارج می شود .

 

کاشت، داشت و برداشت :

قدرت تحمل به سرمای چاودار بیشتر از گندم و جو است در مناطقی که سرمای زمستان به قدری زیاد است که امکان کشت گندم و جــو وجود ندارد جایگزین مناسبی برای آنها مبباشد . مقاومت چاودار در مقابل گرما کمتر از گندم و طول دوره زندگی آن نیز کوتاهتر است . این گیاه را میتوان تا ارتفاع 2400 متری کشت نمود و در خاک های اسیدی نیز امکان کشت چاودار هست کلیه عملیات زراعی چاودار شبیه گندم و جو می باشد . زمان کاشت اویل پاییز و میزان بذر مورد نیاز بسته به نحو کشت 110 تا 200 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته می شود . بعد از هر چین برداری مقدار 100 – 50 کیلوگرم اوره به عنوان سرک استفاده می شود . این گیاه بعد از سبز شدن به سرعت رشد کرده بطوریکه از علوفه آن در اواخر بهمن ماه بخوبی می توان استفاده کرد .

مقدار محصول 24 – 12 تن علوفه سبز در هکتار میباشد دانه چاودار برای آرد نان ـ آبجو ـ نان ترد ـ برخی ویسکی ها و ودکاها و علوفه استفاده میشود . چاودار مقاوم ترین غله نسبت به سرماست.

دانه های چاودار مانند گندم ولی لاغر و کشیده است .

مزرعه چاودار | شرکت توسعه کشت ذرت

حداقل دما برای جوانه زنی دانه چاودار 5 – 3 درجه سانتیگراد است و با شرایط آب و هوایی نامساعد و خاک های فقیر و غیر حاصلخیز و شنی سازگاری نشان میدهد .

میزان تولید دانه چاودار در سال 2020 در جهان 15 میلیون تن که 9/8 میلیون تن آن در اتحادیه اروپا تولید شده است .

چاودار گیاه بومی آسیای مرکزی ، سوریه و ایران است .

طول دوره زندگی چاودار پاییــــزه 280 – 270 روز و نیاز گرمایــــی آن 2000 – 1750 درجه روز میباشــد. PH رشد 8 – 4 می باشد.

متوسط عملکرد جهانی دانه 2440 کیلوگرم در هکتار و عملکرد در کشورهای اروپایی 5-3 تن در هکتار است . ریزش دانه به دلیل عدم پوشش کامل دانه به نسبت گندم بالاست .

چاودار در اراضی فقیر و شنی کشت می شود و نسبت دانه به کاه یک به 3-3/5 می باشد .

جدید ترین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست