سیستم های فروش

کشاورزان محترم ذرت کار ، کشت و صنعت ها و عوامل فروش شرکت می توانند در تمامی ایام هفته ضمن تماس با کارشناسان فنی (کلیک کنید) از راهنمایی های فنی کارشناسان در خصوص نحوه آماده کردن زمین ، میزان و نوع کودهای پایه ، انتخاب رقم مناسب (با درنظر داشتن اقلیم و زمان کاشت) و میزان بذر مصرفی در واحد سطح و عملیات داشت (زمان مصرف علف کش ها، نوع علف کش ، دورآبیاری، میزان و زمان مصرف کود سرک) مبارزه با آفات و نوع سم و زمان مناسب سمپاشی و زمان مناسب قطع آبیاری و برداشت محصول ، استفاده نمایند. ضمناً این شرکت آمادگی دارد در صورت درخواست کشاورزان، کارشناسان خود را جهت راهنمایی های لازم و نظارت بر کاشت به مزارع کشاورزان اعزام نماید.

یکی از مزیت های شرکت توسعه کشت ذرت در بازار بذر ، بهره مندی از دفاتر شعب شرکت در مناطق عمده ذرت کاری کشور (خوزستان ، کرمانشاه ، فارس ، ایلام و تهران) می باشد. هریک از این شعب دارای نیروهای متخصص در زمینه بازاریابی و فروش می باشند. شعب شرکت با توجه به تجربیات چندین ساله فروش بذر موفق به شناسایی مطمئن ترین و موجه ترین فروشندگان بذر در سراسر کشور شده و از طریق این عوامل بذور تولیدی و وارداتی را به کشاورزان عرضه می نماید. متقاضیان اخذ عاملیت فروش بذور شرکت توسعه کشت ذرت می توانند ضمن تماس با دفتر مرکزی با شماره تماس 88953665-021 از شرایط و ضوابط اخذ عاملیت اطلاع حاصل نمایند.

روش های فروش بذر

بذور تولیدی و وارداتی شرکت با روش های مختلفی بشرح ذیل به دست مصرف کننده میرسد :

عوامل فروش

باتوجه به پراکندگی بسیار وسیع جغرافیائی کشور و عدم امکان دسترسی اکثر کشاورزان ذرتکار به دفاتر شعب شرکت ، بخشی از بذور تولیدی و وارداتی از طریق عوامل فروش سراسر کشور به کشاورزان عرضه می گردد .پراکندگی عوامل فروش در استان های کشور  به صورتی است که اغلب کشاورزان ذرتکار می توانند به سهولت آنها دسترسی یافته و از بذور شرکت استفاده نمایند.

مشتریان بزرگ

با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشاورزان بزرگ از سالهای گذشته بذر مورد نیاز خود را مستقیم از شرکت خریداری نموده اند، معمولا بذر مصرفی این گروه از کشاورزان بصورت مستقیم و بلاواسطه به آنان عرضه میگردد.

فروش مویرگی

با توجه به وجود شعب شرکت در استان های کرمانشاه ، خوزستان ، فارس و تهران این امکان فراهم گردیده است تا کشاورزانی که مزارع آنان در حوالی شعب شرکت می باشد، بتوانند علاوه بر تامین بذر مورد نیاز خود ، از راهنمایی و مشاوره کارشناسان فروش نیز بهره مند گردند.

مشاوره

خدمات پس از فروش :

شرکت توسعه کشت ذرت در مناطق عمده ذرت کاری تعدادی کارشناس مجرب تحت عنوان کارشناسان فنی دراختیار دارد که با کشاورزان پیشرو ، کشت و صنعت ها و عوامل فروش بذر بصورت مستمر و چهره به چهره در تماس می باشند.این کارشناسان نسبت به شناسایی عوامل محدود کننده تولید ، نسبت به معرفی ارقام مناسب هر منطقه و راهنمایی و مشاوره کشاورزان به منظور افزایش بهره وری آنان اقدام می نماید. این کارشناسان از زمان آماده کردن زمین ، استفاده از نوع و میزان کودهای پایه، انتخاب رقم مناسب ، تراکم مناسب بوته در مزرعه و عملیات مختلف داشت بصورت حضوری و تلفنی در خدمت کشاورزان بوده و نسبت به ارائه مشاوره های فنی به آنان اقدام می نمایند. کارشناسان فنی همچنین نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی ، اجرای مزارع نمایشی و برگزاری روز مزرعه اقدام مینمایند. کشاورزان محترم  می توانند به منظور تماس با کارشناسان مذکور و استفاده ازخدمات مشاوره ای آنان این قسمت را  (کلیک) نمائید.

فهرست