آزمایشگاه تولید بذر ذرت

آزمایشگاه شرکت

این شرکت دارای آزمایشگاه مجهز به مدرنترین دستگاههای مربوط به تست آزمون قوه نامیه- ویگوریته- بیماری شناسی می باشد در این آزمایشگاه کارشناس آموزش دیده در آزمایشگاههای موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مشغول بکار میباشد از تمامی مراحل پس از بوجاری بذور- سایزبندی- گراویتی نمونه های بذور تولیدی را قبل از عملیات کیسه گیری سم زنی در آزمایشگاه با تست آزمون قوه نامیه و قدرت جوانه زنی و یکنواختی و تشخیص بیماریهای قارچی کنترل نموده و پس از تائید و کنترل کیفی بذور عملیات کیسه گیری، اخذ لیبل و گواهی قوه نامیه و عرضه محصول به بازار آغاز می گردد این فعالیت نیز به نوبه خود قابل توجه بوده و تنها در این شرکت چنین آزمایشگاهی با اهداف کنترل کیفیت محصول فعالیت می نماید.

دیگر تولیدات و فعالیت های شرکت:

شرکت علاوه بر تولید و توزیع بذر و معرفی ارقام جدید بذر ذرت هیبرید، در زمینه تولید ذرت دانه ای و تولید علوفه ذرت بسته بندی شده، توسعه مکانیزاسیون، خدمات آموزشی و ترویجی، توزیع نهاده‌های کشاورزی، خشک کردن ذرت و خرید و فروش ذرت در جهت کمک به تنظیم بازار ذرت دانه ای نیز فعالیت می نماید.
خصوصا با توجه به تنوع خشک کن‌های ذرت دانه‌ای امکان تولید انواع ذرت دانه‌ای بر اساس سفارش مشتریان برای مصارف خوراکی، صنعتی و دامی فراهم بوده و هر سال این سفارشات در نمایندگی‌های شرکت انجام می‌گردد.

فهرست