سیلاژ ذرت

سیلاژ ذرت

شرکت توسعه کشت ذرت با استفاده از ماشین آلات مدرن بسته بندی علوفه همه ساله مقداری از علوفه ذرت تولیدی کشاورزان را در بسته بندی های 500 کیلوگرمی ، 30 کیلوگرمی و سیلوهای تونلی نگهداری و به بازار مصرف عرضه می نماید. یکی از امتیازات مهم سیلاژ تولیدی این است که علوفه برداشت شده بلافاصله بسته بندی شده و از تخمیر هوازی و هدر رفتن مواد غذایی موجود در سیلاژ تازه جلوگیری می شود. عوامل اصلی تاثیرگذار بر کیفیت سیلاژ ذرت بدین شرح است:

عاملمیزان معمولتفسیر
pH۳.۷ – ۴.۲ میزان بالاتر از ۴.۰ pH معمولا به دلیل مقدار بالای DM است. این مقدار بالا گاهی نیز نشان از آن دارد که سیلاژ ذرت علوفه ای در معرض مقدار بسیار زیاد هوا قرار گرفته است.
آمونیاک NA۵ – ۷مقدار بالای این عامل نتیجه‌ی میزان زیاد شکستن پروتئین‌ها است. به خاطر داشته باشید که سیلاژ ذرت دارای مقدار پایین پروتئین خام (در حدود ۸٪) است.
اسید لاکتیک(بر اساس ٪DM)۴ – ۷مقدار بالای غلظت اسید لاکتیک نشان از آن دارد که سیلاژ به درستی نگه‌داری شده است. اگر مقدار اسید لاکتیک پایین باشد، به ما نشان می‌دهد که فرآیند تخمیر به درستی صورت نگرفته و دلیل این موضوع می‌تواند DM بالا و یا به صورت جدی در معرض هوا قرار گرفتن باشد.
استیک اسید(بر اساس ٪DM)۱ – ۳مقدار غلظت بالای استیک اسید معمولا نشان می‌دهد که سیلاژ بسیار مرطوب بوده و یا بسته‌بندی نامناسی داشته است. اما با این حال مقدار بالای استیک اسید همیشه نشان‌دهنده‌ی نگه‌داری نامناسب سیلاژ نیست و این موضوع باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
سیلاژ ذرت
فهرست